Zápisy z KD

HARMONOGRAMY PRACÍ (14ti denní)
Rámcové harmonogramy prací prováděných v rámci realizace projektu: Rekonstrukce bytového domu BD Vršovická 1216.
Rámcové harmonogramy jsou operativně vyhotovovány vždy na úsek 1 týdne - 14ti dnů.