Pozvánka

POZVÁNKA NA ČLENSKOU  SCHŮZI DRUŽSTVA

konanou dne 13.12.2016 v 18:00 hodin

v sušárně domu

P r o g r a m :

1. Zpráva o provedené rekonstrukci nemovitosti - I. etapa

      (vnitřní rozvody vody, kanalizace, ÚT,  elektroinstalace, rekonstrukce kotelny).

  • Rekapitulace provedení
  • Finanční rozbor + rozhodnutí o dočerpání úvěru KB a.s. pro financování další etapy rekonstrukce (chodby, vstupní portál, střecha, fasády, sklepy)  
  • Vyúčtování vůči jednotlivým členům družstva  (nadstandardy, vícenáklady, požadavky na úhradu nákladů členů družstva)
  • Zhodnocení nemovitosti - Smlouva o dalším vkladu
  • Rozhodnutí o rozsahu rekonstrukce v roce 2017

                                                                                                                                                                                                                                                              2. Účtování služeb

     - interní směrnice o účtování služeb po zavedení měření spotřeby SV, TV a ÚT

     - návrh na vyúčtování služeb v roce 2016

     - nové předpisy měsíčních plateb na rok 2017

3. Interní směrnice družstva

4. Různé.

 

V Praze dne 28.11.2016

 

                                                      Ing. Daniela Kočová

                                                              předsedkyně představenstva

 

S písemnými podklady  k jednotlivým bodům se  členové mohou seznámit minimálně 7 dní před konáním členské           schůze na www.bdvrsovicka1216.cz, neveřejná sekce

Přihlášení

Napište nám

Dotaz na představenstvo družstva