REKONSTRUKCE

A K T U A L I T Y :

Obchodní nabídky firem na dodávky rekonstrukčních prací nebudou na webu zveřejňována z důvodu ochrany obchodních informací, v případě zájmu členů družstva mohou požádat individuálně o nahlédnutí do zaslaných nabídek.

 

V záložce Projektová dokumentace 2015 naleznete Projekt stavby k 30.9.2015 vypracovaný firmou L.T.E.M s.r.o.

Přihlášení

Napište nám

Dotaz na představenstvo družstva